Licencirani knjigovođa / Samostalni računovođa

Potrebne kvalifikacije:

Radni zadaci:

Konkuriši na ovo radno mesto