O nama

HGS INŽENJERING d.o.o. je od osnivanja uspešno poslovalo, razvijalo se i ostavilo za sobom na desetine izvedenih objekata i projekata na veliko zadovoljstvo investitora, naručilaca i korisnika izvedenih objekata. Naše preduzeće se sa svojih 25-35 zaposlenih svrstava u svojoj oblasti delatnosti među mala preduzeća. 

Preduzeće HGS INŽENJERING d.o.o. raspolaže sa odgovarajućim osnovnim sredstvima i sredstvima za obavljanje svoje delatnosti što podrazumeva odgovarajući vozni, mašinski park, ručne mašine i alate, opremu i pribor, odgovarajuću računarsku opremu za potpuno automatizovanu i informatički podržanu izradu projektne, tenderske i sve ostale dokumentacije, obradu robnog i finansijskog poslovanja, magacine i magacinsku službu sa sopstvenim zalihama repro materijala neophodnog za obavljanje naše delatnosti