Šef gradilišta - elektro radovi

Potrebne kvalifikacije:

Radni zadaci:

Konkuriši na ovo radno mesto