Vozač / rukovalac građevinskim mašinama

Potrebne kvalifikacije:

Radni zadaci:

Konkuriši na ovo radno mesto